Exhibition Abbey of Herckenrode, Hasselt, first Price with the sculpture of MeduSSa I

OP DE TENTOONSTELLING VAN HERKENRODE HEB IK DE PRIJS VAN DE STAD HASSELT GEWONNEN MET HET BEELDJE MEDUSA

 

 Ontvangst prijs Stad Hasselt